Ekim 2015 ile Ekim 2016 arası döneme ait Türkiye işsizlik raporu yayımlandı. Çıkan sonuçların hiç iç açıcı olmadığı ortada. Üstelik işsizlik oranının son altı yılın zirvesini gördüğünü de not etmemiz gerekiyor. 2016 Türkiye işsizlik raporuna ait ayrıntıları öğrenmek için yazımızı okuyun.

Türkiye’de ekonominin gidişatı hiç iç açıcı değil. Öyle ki risk almayı seven ve Türkiye’de yatırıma her zaman sıcak bakan yatırımcılar dahi Türkiye’ye yatırım yapmayı bırakmış durumda. Bu yatırımcılar Türkiye’den çekilmekte. Turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler de çalışanlarını işten çıkarmakta.

2017 yılının turizm açısından son derece olumsuz gelişmelere gebe olduğu bir gerçek. Ancak bunun göstergelerini ve belirtilerini 2016 Ekim ayına ait işsizlik raporunda da görmek mümkün. Oranlar son derece olumsuz yönde seyretmekte. Üstelik 2017 yılında işsiz sayısının hızla artacağı öngörülüyor. Ekim 2015 ile Ekim 2016 arası döneme ait işsizlik raporunun ayrıntılarını öğrenmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Türkiye’de işsizlik oranı Ekim 2016’da yüzde 11,8 oldu. Bu oran önceki döneme göre 1,3 puan artmış durumda. Puan artışı 500 bin işsiz insana karşılık geliyor. Yani Türkiye’de 3 milyon 647 bin işsiz bulunmakta. Tarım dışı işsizlerin oranı yüzde 14,1 yani 1,5 puan artış söz konusu. Genç nüfusta bu oran yüzde 21,2 ki genç nüfus 15 – 24 yaş arası gençlerden oluşmakta. Bu oran da 1,9 puan artmış durumda. Yaş aralığını biraz daha genişletip 15 – 64 yaş gurubu şeklinde ele aldığımızda yine artış olduğunu görmekteyiz. Bu artış 1,3 puan olmuş ve bu yaş grubunda yüzde 12 oranında işsiz olduğu görülmüş.

Türkiye’nin İşsizlik Raporu

Türkiye’nin Ekim 2016’ya ait işsizlik raporuna baktığımızda istihdam oranının da çok düşük kaldığını görüyoruz. Öyle ki istihdam oranı yüzde 46,2 şeklinde belirtilmiş. Bu da istihdam edilen kişi sayısının önceki yıla göre 411 bin kişi arttığını göstermekte. Yani 27 milyon 267 bin kişinin istihdam edildiği görülmekte. Ancak istihdam oranı önceki döneme göre değişim göstermemekte.

Üstelik yine bir karşılaştırma yaparak tarım sektöründe çalışan kişi saysının 168 bin azaldığını ve tarım dışı sektörlerde çalışan kişi sayısının 579 bin arttığını görüyoruz. Sektörlere göre dağılım şu şekilde gerçekleşmiş: Çalışanlar yüzde 19,5 tarım alanında, yüzde 19,4 sanayi alanında, yüzde 7,6 inşaat alanında, yüzde 53,6 hizmet alanında istihdam edilmiş. Önceki döneme göre tarım alanının payı 0,9 puan azalmış. Ayrıca sanayi alanının payı da 0,6 puan azalmış.

Hizmet alanının payı 1,6 puan artmış ve inşaat alanının payı değişmemiş. Yine de iş gücüne katılma oranının önceki döneme göre 0,8 puan artttığı görülmekte. Ayrıca Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışanların oranı yüzde 33,9’a karşılık gelmekte ki bu çok yüksek bir oran. Türkiye’de kayıt dışı çalışan kişilerin sayısı oldukça yüksek. İşsizlik raporundaki bu verilere göre işsizlik son altı yılın zirvesini görmüş durumda.