İçindekiler

Ekonomide meydana gelen olumsuz gelişmelere bir de 2016 yılı bütçesinin açık verdiği bilgisi eklendi. 2016 bütçesinin 29.3 milyar TL açık verdiği açıklandı. Konu ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için yazımızı okuyun.

Maliye Bakanı Naci Ağbal önceki gün Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçesine yönelik bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 2016 yılının bütçesinden söz etti. Buna göre 2016 yılı giderleri 583.7 milyar TL ve gelirleri 554.4 milyar TL oldu. Bütçe açığı da 29.3 milyar TL şeklinde açıklandı. Ağbal gelir ve giderler hakkında beklentilerin üstünde sayılar gördüklerini de belirtti. Buna göre 2016 yılında giderler 13.2 milyar TL fazla olurken, gelirlerin 13.6 milyar fazla olduğu belirtildi.

2016 yılının Aralık ayında gelirler 45.8 milyar TL ve giderler 73 milyar TL oldu. Vergi gelirleri ise 39.6 milyar TL oldu. Yani 2016 yılının son ayında da bütçe açık verdi. Bu bütçe açığının 27 milyar TL olduğu kaydedildi. Tüm yıla bakıldığında sayıların beklentilerin üstünde olduğu görülmekte. Buna göre faiz hariç giderler 544.4 milyar TL ve faiz giderleri ise 50.2 milyar TL oldu.

Gelir Hedefi ve Gider Hedefi

Vergi gelirlerinin 458.7 milyar TL olduğu açıklandı. Aslına bakarsanız 2016 yılının başında bütçe açığının zaten 29.7 milyar TL olacağı öngörülmüştü. Bu öngörünün gerçekleştiğini söylemek yanlış olmaz. Üstelik Ağbal 2016 yılına başlangıç hedeflerinin 430 milyon TL altında başladıklarını da ifade etti. Uygulanan bütçe politikası sayesinde hedeflenen bütçe açığının üstüne çıkılması engellenmiş oldu.

Maliye Bakanlığının 2016 yılı başlarında gelir hedefi, gider hedefi ve bütçe açığı hedefi vardı. 2016 yılında çok sayıda olumsuz gelişme yaşanmasına rağmen sayılar, öngörülen aralıkların pek dışına çıkmadı. 2016 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1 oranında gerçekleşmesi bekleniyordu ki öyle oldu. Bu sayede son 6 yılda bütçe açığının millî gelire oranı yaklaşık %1 şeklinde tutulmuş oldu. Şimdi söz konusu bütçe açığının merkezî yönetim bütçesindeki iyileşme sayesinde aşağıya çekilmesi bekleniyor.

2016 Ekonomik Gelişmelerinin Etkisi

2016 yılında ekonomiyi zorlayan çok fazla olumsuz gelişme yaşandı. 15 Temmuz’da ülkenin hem yönetim açısından hem de güvenlik açısından yaşadığı karışıklık ayrıca terörizm ekonomiyi ve malî durumu çok zorladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra turizm sektörü de bu olaylardan çok fazla etkilendi.

İşten çıkarılan kişilerin sayısında artış oldu. İşten çıkarmalar da işsizlik maaşı alan kişilerin sayısında artışa neden oldu. Tüm bunlara ek olarak ülkeye giren döviz miktarında azalma oldu. Ayrıca olumsuz gelişmeler Türk Lirasının değer kaybetmesine sebep oldu. Ancak yine de bütçe alanındaki sonuçlar beklenen şekilde gerçekleşti ve tahminler tuttu.

2017 yılına ise bu kadar olumlu tahminlerle girilmedi. Döviz kurlarında yaşanan rekorlar zor bir yıla girildiğini ve ekonomik alanda zorluklar yaşanacağını gösteriyor. Bu yüzden zamlarla geçireceğimiz  bir yıl olabilir.